Realisatie-traject

 

Het realiseren van uw Japanse tuin doorloopt een viertal chronologische fasen.

De ontwerp-fase
Om een ontwerp voor een Japanse tuin aan te kunnen bieden dat zo secuur mogelijk aansluit bij de behoeften en wensen van haar cliënt, hanteert Dokuza een systematisch 3-stappenplan (zie de pagina ’ontwerpstappen’). De 'ontwerp-fase' eindigt zodra het volledig uitgewerkt ontwerp voor uw Japanse tuin klaar is.

De voorbereidings-fase
In deze fase worden de structurele en voorbereidende werkzaamheden, zoals grondwerkzaamheden, aanleg van elektra en/ waterleidingen door u zelf of uw hovenier of aannemer uitgevoerd.
De rol van Dokuza beperkt zich dan tot het, in samenwerking met u en/of uw hovenier en/of aannemer, erop toezien dat de juiste voorzieningen op de juiste plaats worden aangelegd in overeenstemming met het voor uw Japanse tuin gemaakte ontwerp.  

De fase van aankoop
In deze fase gaan we op zoek naar de voor uw Japanse tuin geplande tuin-elementen - stenen, grind, granieten lantaarns, tsujubau etc. - benevens natuurlijk de passende bomen, planten en struiken. En zodra we die gevonden hebben maken we afspraken over wanneer die geleverd kunnen worden, passend in de planning van de realisatie van uw Japanse tuin.  In Japan wordt enorm veel waarde gehecht aan details. Dat maakt dan ook dat de aankoop van de juiste tuin-elementen voor het uiteindelijke resultaat van het grootste belang is. Dokuza begeleidt en adviseert u hierin.

De realisatie-fase
In deze fase wordt uw Japanse tuin daadwerkelijk gebouwd. Wellicht doet u dit zelf of laat u dit doen door een hovenier van uw keuze. Dokuza zorgt ervoor, in samenwerking met u en/of uw hovenier dat uw aangekochte rotsen, keien, bomen, planten, stepping-stones, omheiningen en ornamenten op de juiste plaats en op de juiste wijze komen te staan.