Ontwerp-stappen

  

Om een ontwerp voor een Japanse tuin aan te kunnen bieden dat zo secuur mogelijk aansluit bij de behoeften en wensen van haar cliënt, hanteert Dokuza een systematisch 3-stappenplan.  

Stap 1.
In ons eerste gesprek, het kennismakingsgesprek komen uw behoeften, ideeën, wensen en verwachtingen uitgebreid aan bod. Vervolgens gaan we samen kijken naar de locatie waar de Japanse tuin moet gaan komen en worden de mogelijkheden en beperkingen daarvan besproken. Indien u niet beschikt over een plattegrond van uw perceel kunnen we deze opmeten.

Stap 2.
Dokuza presenteert op basis van het besprokene in Stap 1. een grove schets van uw Japanse tuin. Samen bespreken we deze schets en brengen eventueel hierin nog veranderingen aan. Pas als de schets volledig 'naar uw zin' is zijn wij tevreden.

Stap 3.
Dokuza presenteert naar aanleiding van ons gesprek in Stap 2. haar definitieve en uitgewerkte ontwerp voor uw Japanse tuin.