Wat is een Japanse tuin?

 


Ryoan-ji.001


Er is geen eenduidige definitie van een Japanse tuin. De mijns inziens beste omschrijving luidt: "Japanese gardens are condensed idealisations of nature".

De geschiedenis van de Japanse tuin omvat zo’n 1500 jaar. En in de loop van deze periode werden mensen geïnspireerd door steeds weer andere gebeurtenissen en dit vind je terug in hun tuin-ontwerpen. Door nu goed te kijken naar die perioden van creatieve inspiratie vinden we niet alleen steeds weer aanwijzingen voor wat er bedoeld werd uit te drukken met de tuinen in de diverse perioden, maar ook manieren van kijken naar wat een tuin ‘is’.

Er is dus een veelvoud aan verschillende typen tuinen die wij voor het gemak gezamenlijk scharen onder de noemer ‘Japanse tuin’. Kenmerkend echter voor het prototypische beeld van een Japanse tuin zijn de elementen: bergen en water. Deze twee elementen vindt je terug in alle Japanse tuinen in concrete dan wel in symbolische vorm. Op de volgende pagina worden de meest voorkomende ‘typen’ Japanse tuinen kort besproken.

Dat een Japanse tuin echt anders is dan een niet-Japanse tuin is duidelijk. Onderstaand treft u een aantal aspecten aan waarin Japanse tuinen zich ondermeer onderscheiden van andere tuinen.

 • een Japanse tuin straalt rust, evenwicht, tijdloosheid en een sfeer van intimiteit uit
 • een Japanse tuin is eenvoudig van opzet en daardoor altijd indrukwekkend
 • in een Japanse tuin tref je vaak maar weinig bloemen aan en zijn de gebruikte kleuren vaak donker
 • in een Japanse tuin wordt veel met rotsen en stenen gewerkt
 • in een Japanse tuin tref je stenen lantaarns en paadjes van 'steppingstones' aan
 • een Japanse tuin laat niet in een keer alles zien
 • een Japanse tuin is zo ontworpen dat deze er in alle 4 de seizoenen prachtig uitziet
 • de in een Japanse tuin gebruikte materialen zijn zeer secuur uitgezocht en van hoge kwaliteit
 • de bomen in een Japanse tuin worden op specifieke wijze gesnoeid
 • in een Japanse tuin wordt gewerkt met perspectivische technieken en wordt symmetrie vermeden
 • een Japanse tuin wordt regelmatig en zeer secuur onderhouden.